Vi är hemkonstruktör ”EcoPrefab”

Vi har 20 års erfarenhet av konstruktion och design i Litauen, Europa och USA. Vi har utvecklat lösningar för att skapa komplexa strukturer och anpassa dem till olika klimatförhållanden. Vi bygger trähus helt i linje med en hälsosam, grön filosofi genom att utveckla och använda modern teknik och miljövänliga byggmaterial. Målet med vår verksamhet är att skapa levnads- och arbetsmiljöer som är hälsosamma och miljövänliga.