Vi er EcoPrefab

Vi har 20 års erfaring innen konstruksjon og design i Litauen, Europa og USA. Vi har utviklet løsninger for å skape komplekse strukturer og tilpasse dem til forskjellige klimatiske forhold. Vi bygger trehus fullt ut i tråd med en sunn, grønn filosofi ved å utvikle og bruke moderne teknologi og miljøvennlige byggematerialer. Målet med vår virksomhet er å skape levende og arbeidsmiljøer som er sunne og miljømessige bærekraftige.